مدیریت آموزشی

گروههای تابعه شامل: مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی و آموزش و پرورش تطبیقی در مقطع کارشناسی ارشد می باشند.

مدیر گروه:

دکتر سیف االله فضل اللهی
 
استادیار گروه مدیریت آموزشی
دکتری تخصصی روانشناسی عمومی
دریافت رزومه

اعضای هیات علمی: (جهت مشاهده رزومه روی نام استاد کلیک کنید)

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
حسین کریمیان استادیار  دکتری تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
معرفی رشته

دریافت سرفصل درسی گروه مدیریت آموزشی