صفحه اصلی / امور دانشجویی / مهمانی و انتقال دانشجویی

مهمانی و انتقال دانشجویی

طبق روال هرساله دانشجویان دانشگاه آزاد می توانند در هر ترم فقط یک مرتبه برای ثبت درخواست خود مبنی بر انتقالی یا میهمانی به دانشگاه های دیگر اقدام نمایند. ثبت نام برای نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد در نیمسال دوم تحصیلی از تاریخ ۱۵ الی ۳۰ آذر ماه می باشد ، همچنین زمان ثبت نام برای نیمسال اول تحصیلی از تاریخ ۱۸ خرداد ماه الی ۱۸ تیرماه می باشد.

فرایند درخواست دانشجو جهت مهمانی و انتقالی

شیوه نامه نقل و انتقال دانشجویان