حسابداری

دکتر مژگان صفا
 
استادیار گروه حسابداری
دکتری تخصصی حسابداری
دانلود رزومه: (بزودی)

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
محمدرضا پورفخاران مربی کارشناسی ارشد حسابداری
حسین مقدم مربی کارشناسی ارشد حسابداری

 

دریافت سرفصل درسی گروه حسابداری