آموزش ابتدایی

مدیر گروه:

دکتر حسین کریمیان
 
استادیار گروه علوم تربیتی
دکتری تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
دریافت رزومه

اعضای هیات علمی: (جهت مشاهده رزومه روی نام استاد کلیک کنید)

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
کیوان خاکسار استادیار  دکتری زمین شناسی