صفحه اصلی / گروه های آموزشی / مدیران گروههای آموزشی

مدیران گروههای آموزشی

جدول زمانبندی حضور مدیران گروه دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام گروه

تصویر

۱

دکتر سیدمهدی میرداداشی

حقوق خصوصی در مقاطع ارشد و دکتری

 

۲

دکتر محمدعلی کفایی فر               

حقوق عمومی و بین الملل عمومی در مقطع دکتری – حقوق در مقطع کارشناسی

 

۳

دکتر مژگان صفا

حسابداری در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

 

۴

دکتر فرید پروانه

مترجمی و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی پیوسته – آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ناپیوسته – مترجمی زبان در مقطع ارشد – زبان شناسی همگانی در مقاطع  ارشد ودکتری – آموزش زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع ارشد

 

۵

دکتر محمد ترابی

تمامی گرایش های علوم سیاسی و روابط بین الملل در مقطع ارشد – تمامی گرایش های علوم سیاسی ، روابط بین الملل و جامعه شناسی در مقطع دکتری – علوم سیاسی در مقطع کارشناسی

 

۶

دکتر رسول ثانوی فرد

مدیریت بازرگانی در مقاطع ارشد و دکتری – مدیریت صنعتی تولید و عملیات در مقطع دکتری- مدیریت اجرائی در مقطع ارشد – مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی درمقطع کارشناسی  

۷

دکتر محمدرضایوسفی

ادبیات عرب در مقاطع ارشد و دکتری – ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری در مقطع ارشد – ادیان و عرفان و اندیشه های عرفانی امام در مقطع دکتری  – فلسفه وکلام اسلامی در مقاطع ارشد و دکتری – تاریخ وتمدن اسلامی در مقطع دکتری  

۸

دکتر سیدعباس برهانی

حسابداری و مدیریت مالی در مقطع ارشد

 

۹

دکتر مجید ضرغام

روانشناسی در مقطع کارشناسی – روانشناسی تربیتی در مقاطع ارشد و دکتری – روانشناسی بالینی در مقطع ارشد – روانشناسی عمومی در مقطع ارشد و دکتری – مشاوره در مقاطع ارشد و دکتری

 

۱۰

دکتر رضا غلامی جمکرانی 

مدیریت مالی ، حسابداری ، مهندسی مالی و مدیریت صنعتی مالی در مقطع دکتری

 

۱۱

دکتر سیف اله فضل اللهی

مدیریت آموزشی در مقاطع ارشد و دکتری – برنامه ریزی آموزشی در مقطع ارشد – آموزش و پرورش تطبیقی در مقطع ارشد

 

۱۲

دکتر حسین کریمیان

علوم تربیتی در مقطع کارشناسی و آموزش ابتدایی در مقطع کارشناسی ناپیوسته

 

۱۳

دکتر شهرداد دارابی

حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع ارشد – حقوق کیفری و جرم شناسی در مقطع دکتری

 

۱۴

دکتر حسن عابدیان

فقه و مبانی حقوق در مقاطع کارشناسی ، ارشد و دکتری  – فقه و حقوق جزا و شناخت اندیشه ی امام در مقطع ارشد – فقه و مبانی حقوق اسلامی در اندیشه امام در مقطع دکتری – علوم قرآن و حدیث در مقاطع ارشد و دکتری

 

۱۵

دکتر فائزه عسکری

کارشناسی روانشناسی- کارشناسی مشاوره

 

۱۶

دکتر گیتی تپه رشی

 کارشناسی علوم ورزشی

۱۷

دکتر علی اصغر تجری

گروه عمومی معارف