مدیریت آموزشی

گروههای تابعه شامل: مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی و آموزش و پرورش تطبیقی در مقطع کارشناسی ارشد می باشند.

مدیر گروه:

دکتر غلامرضا شریفی راد
 
استاد گروه مدیریت آموزشی
دکتری آموزش و بهداشت
دریافت رزومه

اعضای هیات علمی: (جهت مشاهده رزومه روی نام استاد کلیک کنید)

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
حسین کریمیان استادیار  دکتری تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
سیف الله فضل اللهی استادیار دکتری روانشناسی عمومی
معرفی رشته

دریافت سرفصل درسی گروه مدیریت آموزشی