مدیریت

گروههای تابعه شامل: مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی هستند.

مدیر گروه

دکتر رسول ثانوی فرد
 
استادیار گروه مدیریت
دکتری تخصصی برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
دانلود رزومه: (بزودی)

 

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
سید مجتبی سبحانی ثابت مربی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
جواد حقیر مددی  استادیار  دکتری مذاهب کلامی
حسین شیرازی مربی  کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی  
حسین جنتی فر مربی  دکتری تولید صنعتی  
مصطفی خواجه  مربی  دکتری مدیریت صنعتی  
معرفی رشته

 

دریافت سرفصل درسی گروه مدیریت اجرایی

دریافت سرفصل درسی گروه مدیریت بازرگانی