صفحه اصلی / گروه های آموزشی / دکتری تخصصی / حسابداری و مدیریت مالی

حسابداری و مدیریت مالی

گروهها تابعه: مدیریت مالی، حسابداری، مهندسی مالی و مدیریت صنعتی مالی در مقطع دکتری می باشند.

مدیر گروه

دکتر رضا غلامی جمکرانی
 
استادیار گروه حسابداری
دکتری تخصصی حسابداری
دریافت رزومه

اعضای هیات علمی