صفحه اصلی / گروه های آموزشی / دکتری تخصصی / روانشناسی تربیتی، عمومی و مشاوره

روانشناسی تربیتی، عمومی و مشاوره

گروههای تابعه شامل: روانشناسی تربیتی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی و مشاوره و راهنمایی می باشند.

مدیر گروه:

دکتر مجید ضرغام حاجبی  
استادیار گروه روانشناسی
دکتری تخصصی روانشناسی عمومی
دانلود رزومه: (بزودی)

اعضای هیات علمی:

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات تصویر
نادر منیرپور استادیار  دکتری روانشناسی سلامت
حسن میرزا حسینی استادیار دکتری روانشناسی عمومی
فائزه عسکری استادیار دکتری مشاوره